Er bestaan een nogal wat keurmerken die belangrijk zijn in uw zoektocht naar goede kozijnen en betrouwbare kozijnleveranciers. Hieronder hebben we ze voor u uitgelicht.

Keurmerk KOMO
Het KOMO-label is een kwaliteitsverklaring. Als kozijnen gecertificeerd zijn met het KOMO-label dan betekent dat dat deze voldoen aan de Nederlandse regelgeving, zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit en het Bouwstoffenbesluit. Dit betekent dat het Ministerie van VROM een KOMO-kwaliteitsverklaring ook als bewijs ziet dat aan deze regels is voldaan

Het KOMO-keurmerk bestaat al meer dan 50 jaar en toetst de prestaties van allerlei bouwkundige producten (meer precies: bouwproducten, bouwelementen en bouwsystemen). De organisatie van KOMO hanteert objectieve maatstaven om de kozijnen op te controleren. De controle van de producten zelf wordt door speciale bedrijven gedaan (certificerende instellingen) die door KOMO daarvoor zijn aangewezen.
Kijk voor meer informatie op www.komo.nl.

 

Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW)
Het PKVW-keurmerk is een keurmerk voor beveiligde woningen. Een woning kan dit certificaat krijgen, als het aan een aantal eisen voldoet. Het gaat daarbij om verlichting, rookmelders maar ook om goedgekeurd hang- en sluitwerk (ook voor kozijnen dus).
Een PKVW geldt 10 jaar.

Sommige gemeentes geven subsidie en sommige verzekeraars geven korting op maatregelen tegen inbraak. Het kan dus lonen u zich hier even in te verdiepen.

 

Keurmerk SKG
SKG staat voor Stichting Kwaliteit Gevelbouw. Deze onafhankelijke stichting geeft het SKG-keurmerk uit geeft aan dat hang- en sluitwerk voldoet aan de sterkte en duurzaamheidsregels die daar voor gelden (NEN-norm 5089). De SKG bewaakt de kwaliteit van hang- en sluitwerk door steekproefsgewijs de kwaliteit van deze producten te testen.

De testen van de SKG zijn vrij streng en een product kan 1, 2 of 3 sterren krijgen (3 sterren is de beste score). Nieuw hang- en sluitwerk heeft tenminste SKG-keurmerk klasse 2.

 

Keurmerk Bouwgarant
Bouw Garant is een keurmerk dat bouwbedrijven certificeert. Als een bouwbedrijf het BouwGarant-keurmerk heeft, dan heeft dit bedrijf een bepaald niveau van vakmanschap en betrouwbaarheid. Onafhankelijke certificeringsinstanties toetsen of bedrijven aan de eisen van het BouwGarant-keurmerk voldoen.
Kijk voor meer informatie op www.bouwgarant.nl

 

Keurmerk FSC (houten kozijnen)
De afkorting staat voor Forest Stewardship Council. Het FSC-keurmerk ziet dus op bosbeheer. Als houten kozijnen het FSC-keumerk dragen, betekent dat dat alle bedrijven die te maken hebben met het produceren van de houten kozijnen, zich aan de regels van de FSC hebben gehouden. Het gaat daarbij om verantwoord bosbeheer op het gebied van economische, ecologische en sociale aspecten.
Kijk voor meer informatie op www.fsc.nl